Co-Creatie

Walravens Zorgadvies:

Toon Walravens, oprichter van dit advies bureau, heeft verschillende modules en trainingen geschreven waar wij gebruik van maken. Zoals bijvoorbeeld: zelfsturing begint van binnen naar buiten , Ik heb nog wat te willen en Groei ik zo de goede kant op.

Vrijwillige hulpdienst:

Samen met Jolanda van den Hurk van stichting Vrijwillige Hulp Dienst Eindhoven geven wij training. Deze bestaat uit tools die hulpverleners kunnen inzetten bij hun hulpvrager zodat ze een beter inzicht krijgen waar hun hulpvragers last van kunnen ondervinden.

vhd-eindhoven.nl

Vrij-en-VerderMaatje:

De vrijwilligers van Vrij-en-Verder helpen mensen die in aanraking zijn geweest met justitie (zoals ex-gedetineerden). Als Vrij-en-VerderMaatje ondersteun je ze bij dat laatste stapje terug in de maatschappij: het opnieuw opbouwen van een sociaal netwerk. Daarnaast bied je ook praktische ondersteuning en ga je eventueel mee naar instanties. Ook als vrijwilliger aan de slag?

Neem contact op voor meer informatie.

http://vhd-eindhoven.nl/word-maatje/vrij-en-verdermaatje/

Stercollege:

Op het stercollege verzorgen wij gastlessen omtrent criminaliteit & rechtstaat. Door interactie met de leerlingen worden zij zich meer bewust van wat bepaalde keuzes kunnen betekenen voor de rest van je leven.

 

Zorg Dat Werkt.

Zorg Dat Werkt is al enige tijd actief in de zorg. Dit op het gebied van ambulante begeleiding, woonbegeleiding en activering. Wij coachen jongeren/jong volwassenen met een diagnose: ADD, ADHD, Autisme, PDD-NOS, Asperger, ODD etc. en met een indicatie Wmo.

http://zorgdatwerkt.nl/Home/