Kwetsbare, complexe doelgroep

Wezenlijke bijdrage leveren kwaliteit van iemands bestaan

Niet iedere inwoner is even actief
of zelfredzaam in de lokale samenleving

Om een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren aan iemands kwaliteit van bestaan dient participatie betekenisvol te zijn. Niet iedere inwoner is even actief of zelfredzaam in de lokale samenleving, deze vallen onder de kwetsbare doelgroep, waarbij wij de ondersteuning bieden die ze nodig hebben om betekenisvol te kunnen participeren.

Vragen? Neem gerust contact op.