D.J.I., Kansrijk

Preventie door voorlichting, training en bewustwording

Luisteren naar het
verleden en trainen
voor de toekomst

In diverse Jeugd inrichtingen verzorgen wij trainingen en voorlichtingen met betrekking tot preventie en bewustwording van de jongeren binnen deze instellingen.

Tevens zijn wij met volwassenen en jeugd inrichting Project kansrijk gestart om de reintegratie te bevorderen naar duurzame werkplekken waarbij we tevens alle levensgebieden aanpakken.

Vragen? Neem gerust contact op.