Onze werkwijze

Het 8 fasen model

Wij hanteren het 8-fasenmodel als methode om mensen te begeleiden met het doelgericht werken aan hun toekomst. Het gaat om een stapsgewijze individuele begeleiding, waarbij de gehele situatie en de vraag van de mens centraal staat.

 

Het 8-fasenmodel gaat uit van individuele begeleiding, van instroom tot uitstroom, in acht fasen.
 1. Aanmeldingsfase: het eerste contact tussen onze medemens en de begeleider.
 2. Intakefase: een nadere kennismaking.
 3. Opnamefase: de opbouw van het begeleidingstraject.
 4. Analysefase: analyse van het functioneren van onze medemens op zeven leefgebieden.
 5. Planningsfase: het opstellen van een begeleidingsplan.
 6. Uitvoeringsfase: de uitvoering van het begeleidingsplan.
 7. Evaluatiefase: een terugblik op de uitvoeringsfase.
 8. Uitstroomfase: de afronding van het begeleidingstraject.

De fasen hebben betrekking op zeven leefgebieden:

 1. Zingeving: drijfveren, betekenis, dromen en verlangens, cultuur en waarden, spiritualiteit en motivatie.
 2. Wonen: huisvesting, buurt of wijk, vervoer, huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen (HDL).
 3. Financiën: inkomen, uitgaven, bestedingspatroon, administratie, verzekeringen, financiële zorg voor anderen.
 4. Sociale relaties: gezin, familie, relaties en vrienden, buurtgenoten, professionele contacten, sociale vaardigheden en social media.
 5. Lichamelijke gezondheid: eten, drinken, sport, bewegen, zelfzorg, fysieke conditie, ziekte en handicap.
 6. Psychische gezondheid: welbevinden, zelfzorg, autonomie, ziekte en handicap.
 7. Werk & activiteiten: werk (betaald of onbetaald), dagactiviteiten, activiteiten, opleiding en scholing en vrijetijdsbesteding.

Centraal staan de sterke punten en krachten van mensen en niet hun problemen.